Aanleverspecificaties bestanden

Voor het aanleveren van uw bestanden hanteert Sportvanen.nl verschillende mogelijkheden.

  U kunt uw bestanden uploaden via onze bestandscontrole systeem
  U kunt u de bestanden ook mailen naar: bestanden@sportvanen.nl

Let op: vergeet u niet het ordernummer in de onderwerpregel te vermelden! Bestanden die via e-mail worden aangeleverd en groter zijn dan 15 MB gelieve te versturen per www.wetransfer.nl. Alle bestanden en e-mails dienen voorzien te zijn van een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende order (bestelnummer sturen als onderwerp in de email).

  U kunt ook bestanden sturen naar:

Sportvanen.nl, t.a.v. orderverwerking,
Spinnekopmolen 5, 7587 RT De Lutte

Lijnen

Voor de lijnen in uw bestanden hanteren wij altijd de volgende voorwaarden. Deze lijnen mogen absoluut niet dunnen zijn dan 1,0 pt. Graag willen wij u er op attenderen dat alle bestanden met de tekst in outlines / contouren of met ingesloten teksten moeten worden aangeleverd. Voor het aanleveren van uw bestanden verkiest Sportvanen.nl PDF-bestanden.

Wanneer u bestanden aanlevert, is het van belang dat deze een resolutie hebben van 300 dpi. Echter weten wij ook, dat dit niet altijd mogelijk zal zijn, daarom nemen wij alleen bestellingen in behandeling met een minimum van 150 dpi. De bestanden met een lage resolutie zullen van mindere kwaliteit zijn. Indien u er voor kiest een bestand te uploaden met een mindere resolutie zal u daar uw goedkeuring op moeten geven.
Om dichtslipping van de bestanden bij hesjes te voorkomen moeten de ruimtes tussen de bedrukking minimaal 2,0 pt. zijn, bij de overige producten moeten deze ruimtes minimaal 1 ½ pt. zijn.

   BELANGRIJK! Alleen PDF bestanden kunnen via het bestandscontrole systeem geupload worden.

Bij een bestandscontrole gaat Sportvanen.nl na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Sportvanen.nl de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Sportvanen.nl beoordeelt in het kader van de “bestandscontrole” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d..

Voor bestanden die niet via het controle systeem worden aangeleverd wordt € 15,- per product in rekening gebracht. Dit i.v.m. het handmatig controleren van de bestanden door Sportvanen.nl.

Kiest u niet voor “controle bestanden”, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde bestanden.

Indien u voor geen bestandscontrole heeft gekozen, is Sportvanen.nl niet gehouden de van u ontvangen bestanden voorafgaande aan de bedrukking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. Sportvanen.nl is dan ook niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven. Indien u een onjuist dan wel onvolledig bestand heeft aangeleverd en geen bestandscontrole heeft toegepast bent u te allen tijde zelf verantwoord voor het aangeleverde bestand.

Bij bestanden die om één of andere reden niet goed geupload zijn, nemen wij contact met u op! Mocht u problemen ondervinden bij het uploaden dan kunt u tijdens kantoor uren contact met onze helpdesk opnemen. +31(0)541-85 35 55

U moet altijd rekening houden met het feit dat de kleuren van de producten en opmaakbestanden, zoals weergegeven in een eigen print-out van u of zoals getoond op uw beeldscherm, in zekere maten zullen afwijken van de kleur van het product na productie. Een dergelijke afwijking geeft u geen aanspraak wegens tekortkoming.

Aanleverspecificaties

Bestanden dienen te worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten:

 PDF
EPS (paskruizen)
Ai bestanden (paskruizen)
Overige formaten in overleg

Bestandsformaten

Indien morgelijk zien wij graag uw bestand aangeleverd in een van de volgende bestandsformaten. Mocht u hier niet uitkomen en of vragen over hebben verwijzen wij u door naar onze helpdesk.

PDF (Portable Document Format)

Dit is een bestandsformaat en pagina beschrijvingstaal in één, ontwikkeld door Adobe. PDF-bestanden nemen relatief weinig geheugenruimte in, waardoor ze goed langs elektronische weg zijn te verzenden. Tegelijk kunnen PDF-bestanden genoeg informatie bevatten om ze als basis voor drukwerk te gebruiken.

EPS (snijtekens)

Encapsulated Post Script Format, is een grafische bestandsindeling. Verscheidene grafische programma’s ondersteunen EPS, bijvoorbeeld Adobe Illustrator. EPS kan dienen als “universele” indeling voor uitwisseling van grafisch rijke documenten en voor het overbrengen (Kopiëren en plakken) van grafische elementen van het ene naar het andere programma.

JPG/JPEG

Joint Photographic Experts Group, is een bestandsformaat voor grafische (fotografische) informatie dat toelaat om beelden van hoge kwaliteit in een betrekkelijk kleine file te bewaren door compressie toe te passen. Indien het bestand niet in het juiste formaat wordt aangeleverd zal dit moeilijkheden geven bij het plaatsen van het bestand en zal het bestand afgekeurd worden.

Ai (snijtekens)

Ai-bestanden zijn bedoeld voor organisaties die hun drukwerk laten maken door een grafische firma. Ai-bestanden kunnen enkel bewerkt worden met behulp van gespecialiseerde grafische programma’s zoals Adobe Illustrator. U kunt een Aii-bestand niet bekijken met gewone software. Grafische firma’s hebben ervaring met dat type van bestanden en kunnen er zeker mee overweg. Wegens compatibiliteitsproblemen tussen oudere en nieuwere versies van Adobe Illustrator zijn er twee ai-bestanden beschikbaar.

Microsoft Word – Publisher – Excel – Powerpoint

Het is voor Sportvanen.nl niet mogelijk bestanden te drukken die opgemaakt zijn in Microsoft Word, Publisher, Excel of Powerpoint. Mocht u een van bovenstaande bestanden niet om kunnen zetten in een drukbaar bestand dan staat Sportvanen.nl graag tot uw beschikking.

Formaten en snijmarge

Wanneer u bestanden aanlevert, dan zullen deze aan de juiste formaten moeten voldoen. U zult dan o.a. rekening moeten houden met de snijmarge, deze is 3 mm, maar ook de afloop aan alle zijden. Alle beeld en tekst elementen in deze ruimte zullen worden afgesneden en komen te vervallen zodat het netto formaat overblijft.

  Tip: Werk minimaal 10 mm binnen uw netto formaat!

Kleuren

Wanneer u kiest voor een full colour bedrukking dan word uw bestand gedrukt in vier kleuren, welke in elke mogelijke en gewenste kleur gemengd worden. De vier kleuren van full colour drukwerk zijn Cyaan (blauw), Magenta (roze/ rood), Yellow (geel) en Key (zwart). Door deze in verschillende verhoudingen te mengen kan iedere kleur gemaakt worden.
Echter dienen deze full colour bestanden dan wel opgemaakt te zijn in deze CMYK kleuren. Wanneer u een bestand heeft die opgemaakt is in PMS kleuren zal deze omgezet moeten worden naar CMYK.
Full colour bedrukking heeft een maximale kleurdekking van 300%. Met andere woorden, wanneer u een zwart in full colour gedrukt wilt hebben, moet u er voor zorgen dat deze ook 100% zwart is, en geen combinatie van de CMYK kleuren in een 100% waarde. Indien u dit niet doet dan zal de waarde uitkomen op 400% en kunnen er vlekken of andere problemen in uw drukwerk ontstaan. Sportvanen.nl raad u dan ook aan niet meer dan 250% kleurdekking te geven aan de CMYK kleuren. Als u kiest voor bedrukking in PMS kleuren, zal u bij aanlevering de kleurcode mee moeten sturen. Aan elke code is een kleur gekoppeld, op deze mannier zal uw drukwerk altijd dezelfde kleur bevatten.

   Tip: Beoordeel kleuren nooit op uw beeldscherm. Ieder beeldscherm zal de kleur namelijk anders weergeven wegens andere kleurinstellingen. Als u een bestand op 2 schermen naast elkaar bekijkt, zult u waarschijnlijk kleurverschil gaan zien. Wanneer u een kleur uit een PMS-waaier kiest, dan bent u verzekerd van welke kleur u kiest en deze zult u terugzien in de bedrukking.

Transparanties

Transparanties dienen ten aller tijden worden afgevlakt om problemen tijdens het drukproces te voorkomen. Daarom willen wij u attenderen dat het aanleveren transparanties altijd op eigen risico is. Om negatief resultaat te voorkomen adviseren wij u de transparanties in uw ontwerp af te vlakken. Vraag zo nodig advies bij uw reclameadviseur of neem contact op met onze klantenservice +31(0)541-85 35 55

Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat Sportvanen.nl niet aansprakelijk gesteld kan worden voor door u gemaakte fouten bij de aanlevering. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.