Het kan voorkomen dat u vergeten bent uw betaling te voldoen. In dat geval ontvangt u van Sportvanen.nl per e-mail een herinnering, dan wel aanmaning. Het systeem maakt automatisch betalingsherinneringen en/of aanmaningen aan.

Sportvanen.nl hanteert een betalingstermijn van 5 werkdagen nadat uw product is verzonden.

Bent u van mening dat u een herinnering of aanmaning ten onterechte heeft ontvangen, neem dan direct contact met ons op.